Yhteystiedot

Kotisivua ylläpitää Lievestuoreen yhdistysten (LYHDE) edustajista koostuva ryhmä, Liepeen Liisat

liepeenliisat@gmail.com

p. 040 734 9392