LYHDE

LYHDE -projekti oli yleishyödyllinen kehittämishanke, jota rahoitti Jyväsriihi ry.
Hankkeessa parannettiin Lievestuoreen kylän viihtyisyyttä ja asukkaiden osallisuutta. Hankkeen tuloksena syntyi toimiva malli, jossa julkinen palvelu, yksityissektori ja yhdistysten toiminta saatiin toimimaan yhdessä tehokkaasti ja kylän elinkelpoisuutta edistävällä tavalla.

Lisätietoja LYHDE-projektista: piia@lievestuorela.fi, p.050 308 8767

LYHDE tällä hetkellä

Lievestuoreen yhdistykset ylläpitävät LYHDE-mallia kokoontumalla muutaman kerran vuodessa ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Liepeen Liisat on yhdistysten edustajista koostuva ryhmä, joka mm.

  • ylläpitää www.lievestuore.fi -sivuja
  • ylläpitää ja tuottaa sisältöä Lievestuore Facebook-sivulle
  • koordinoi Liisan Tarinat Kulttuurikuukausi - tapahtumakuukauden sisältöjä ja viestintää