Visofa-päiväkodit

Visofa Oy on yritys joka tarjoaa työntekijöilleen mahtavan työpaikan, jossa fiilis on korkealla!

Työssä jaksaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä asioista, silllä yritys tuottaa yksityistä varhaiskasvatuspalvelua. Se, että työn mielekkyys välittyy arjessa päivähoitoyksiköidemme lapsille sekä perheille luo hyvän pohjan asiakassuhteen syntymiselle ja lapsen kehitykselle.

Lievestuoreella meillä toimii kaksi yksikköä; Päiväkoti Hulina (vuorohoito) ja LiisanTalo.

Yhteystiedot

Tuire Nieminen
puh. 040-7643914
tuire@visofa-paivakodit.fi

www.visofa-paivakodit.fi